A n d I n O

Andrychowska Impreza na Orientację

Imprezy w Marszach na Orientację

powiatu Wadowickiego

organizowane przez Szkołę Podstawową w Inwałdzie
Oddział PTTK "Ziemia Wadowicka" w Wadowicach

ANDRYCHOWSKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ
II runda AndInO za 2018/2019
16.02.2019 r. w Andrychowie
TEST: I pomoc
Impreza współfinansowana przez Urząd Miejski w Andrychowie

Odwiedź nas na FACEBOOKU